Κωδικός Προϊόντος:: 16016023

Συλλέκτης ηλιακού θερμοσίφωνα Elco 2,3 τμ

Επιλεκτικός συλλέκτης ηλιακού θερμοσίφωνα με επιφάνεια 2,3 τμ.

Εφαρμογή σε ηλιακό 160 λίτρα.