Μήκος προϊόντος: 20.0000 cm
Πλάτος προϊόντος: 60.0000 cm
Συσκευασία προϊόντος: 1.6800 sm
Τεμάχια ανά συσκευασία:14